Ringlake Squaredancers

 

 

 

 

 

Till Startsida

Squaredancens Historia

                                                  

 

Vad är Square Dance?

Det vi dansar är Modern Amerikansk Square Dance. Musiken vi dansar till är oftast country, som blandas upp med pop, rock och schlagers.

Square betyder fyrkant och namnet på dansen kommer av att fyra par ställer upp i en fyrkant. En annan betydelse av ordet är att dansen uppfördes på torg. (Torg = Square).

Dansarna utför olika calls som ropas eller sjungs av en caller. Dennes uppgift är att genom sina instruktioner föra paren tillbaka till sina startpositioner utan att dansrytmen bryts.

Square Dance dansas på olika nivåer. Dessa kallas Basic, Mainstream, Plus och så vidare. Basic är den första nivån som lärs ut och består av ca 50 olika stegkombinationer.

Efter Basic-nivån sker graduering och först då blir man en riktig squaredansare och får mottaga både sin badge och ett diplom.

 

Varför dansa Square Dance?

Square Dance kallas ofta för "motion för både kropp och knopp". Hjärnan får sitt genom den koncentration och skärpa som krävs och resten av kroppen motionerar på samma sätt som i andra danser.

Square Dance är dansen där unga och gamla bokstavligen tar varandra i hand. Det spelar ingen roll om personen som bjuder upp dig kommer från Saudiarabien, Australien eller Hörby.

Den speciella klädseln med underkjol i tyll och strumpeband respektive boots och westernskjorta är inte obligatorisk. Men den förhöjer definitivt stämningen på danserna.

 

Squaredansens Historia

I och med invandringen till Amerika som började på 1600-talet, då nybyggare av flera olika nationaliteter samlades. För att lätta upp den hårda vardagen och för att minnas gamla tider samlades man emellanåt till dansaftnar. I ladorna förekom det då folkdanser från flera olika länder. Med tiden blandades de olika turerna till en internationell kompott och stegkombinationerna gavs namn för att lättare kommas i håg. En person utnämndes till caller som ropade ut olika calls efter eget huvud.

Under de senaste 50 åren har dansen utvecklats och spridit sig över hela världen.

 

Bra att veta

Under ett tretimmarspass I Square Dance går man närmare 4 kilometer.

Den yngsta person som dansar Square Dance är 4 år, den äldsta är 83.

I Square Dance är det ingen som för. Ansvaret för att dansen går att genomföra ligger jämnt fördelat på samtliga dansare.

Antalet calls är för närvarande ungefär 5 000. Med jämna mellanrum utformas och tillkommer nya calls.

I Sverige finns det drygt 7 000 personer som dansar Square Dance. De är organiserade i ungefär 130 klubbar.

Bli squaredansare. Du kommer inte att ångra dig.