Ringlake Squaredancers

 

 

 

 

Till StartsidaPrecentation av Föreningens Verksamhet

Styrelsen

 

RING LAKE SQUARE DANCERS

1990 började ett gäng Hörbybor att dansa något som hette Modern Amerikansk Squaredance. Vi leddes runt i denna dans av ett entusiastiskt par från Södra Rörum, Torsten och Vivian Karlsson, som något år tidigare hade lärt sig Square Dans i Kristianstadsklubben.

1991 beslöts det att det skulle bildas en klubb och i december samma år startades Ring Lake Square Dancers.

Första året var vi 23 medlemmar men antalet dansare som ville lära sig denna roliga dans växte lavinartat. 1993 fanns det 50 medlemmar som var aktiva dansare. När medlemsantalet var som mest något år senare var vi ett 80-tal dansare. Under denna tid hade vi ett antal caller som ledde oss men med våra egna callers Torsten och Roland i spetsen.

När vi startade klubben hade vi god hjälp av Kristianstadsklubben.

Vår första Vernal Equinox Dance som är en årlig dans där vi inbjuder klubbarna att komma att dansa med oss. Dansen, som alltid hålles i slutet av mars, därav namnet som betyder "vårdagsjämningsdans" drog ca 200 dansare till Höör, där vår första dans avhölls.

De följande åren avhölls dansen i Hörby, först i Hörby tennishall och sedermera i aulan på Georgshillsskolan. De sista två åren har vi haft dansen i Hörby Folkets Hus.

Kursverksamheten stod på en hög nivå till slutet av 90-talet och början av 2000. Medlemsantalet sjönk och inga nya dansare kom till våra kurser så i början av 2000-talet upphörde vi med kursverksamheten ett antal år. Hösten 2005 gjorde vi ett försök med att starta kurser igen och blev glatt överraskad. Återigen fylldes salen med glada dansare som med sina glada tillrop och med en entusiastisk caller som gjorde livet lätt för oss inbitna dansare.

Under denna period har vi dock hållit Vernal Equinox Dance vid liv varje år, oftast med gott resultat.

Vi arrangerar även ett antal klubbdanser där vi inbjuder andra klubbar att komma och dansa med oss.

Numera är vi ett 30-tal medlemmar, alla är dock inte aktiva dansare.

Varje sommar i alla våra verksamma år har vi arrangerat välbesökta sommardanser vid Hörby Ringsjöstrand. Numera avslutar vi våra sommardanser med en westernfest som vi tror kommer att bli alltmer välbesökt.

I början på december har vi vår höjdpunkt: Julfesten. Med gäster från andra klubbar startar vi med square dance och därefter inmundigas ett ståtligt julbord med allt vad där tillhör. Därefter blir det "kasedans" och kvällen avslutas med tårta och kaffe och ytterligare dans innan det är dags att dra sig hem.