Till Startsida

Ring Lake Square Dancers Hörby/Höör

 startar sina kurser i
Square Dance 
 

 igen i september

 Hjärtligt välkomna

 Square Dance

 För information ring

 Alf-Karin  0415-131 65,

VÄLKOMNA